KernelBlog.Org

Bilgi Toplama


KernelBlog.Org

Bilgi Toplama


Arch Linux KDE

Neden Arch LinuxHuawei Matebook D14


Telefonlar Temsilidir.


Antivirüs Programlamarı


IFTTT

Eğer Mediumda gönderi paylaşırsam Wordpresste de aynısını paylaş

Deniz Bektaş

Amatör olarak Siber Güvenlik ve Web Programlama ile ilgilenmekteyim. Mediumda öğrendiklerimi öğretebilmek için varım. Umarım yazılarım faydalı olur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store